Menu

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Het bestuur van Evolution Sports vindt de veiligheid van haar leden één van haar belangrijkste taken. Elk lid moet in een veilige en plezierige omgeving kunnen trainen. Zij zien er dan ook op toe dat de trainers beschikken over een recente VOG (verklaring omtrent gedrag). Daarnaast dienen alle trainers een verklaring te tekenen ter preventie van seksuele intimidatie in de sport.

Wat is seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Seksuele intimidatie is een breed begrip en wordt verschillend beleefd. Er zijn voorbeelden waarbij de een er geen problemen mee heeft, maar de ander wel. Denk daarbij aan schuine grappen of opmerkingen over iemands lichaam, een klapje of de bil of een arm om de schouder. Dit moet ophouden als degene die het ondergaat duidelijk maakt het niet leuk te vinden. Er zijn ook vormen van seksuele intimidatie die altijd ongewenst zijn. Er bestaat geen twijfel over of ze wel of niet mogen. Bijvoorbeeld mensen begluren in de kleedkamer of douche, aanranding en verkrachting. Dit moet niet alleen ophouden, maar er moet ook tegen de pleger worden opgetreden.

Plegers en slachtoffers

(Seksuele) intimidatie, pesten, agressie, discriminatie, geweld en ongewenste omgangsvormen komt voor in alle takken van sport. Het kan vrouwen en mannen overkomen, kinderen en volwassenen. Wel zijn er groepen die meer risico lopen dan anderen, namelijk kinderen en vrouwen.

Plegers van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, discriminatie, geweld en ongewenste omgangsvormen kunnen sporters, trainers of andere begeleiders in de sport zijn. Ook hier gaat het zowel om mannen, vrouwen als om kinderen. 

Signaleren en praten

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met één van de bovengenoemde ongewenste omgangsvormen kan dat veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met onze vertrouwenspersoon. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van ongewenste omgangsvormen kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met onze vertrouwenspersoon hierover te praten en advies te vragen.

Deel deze pagina