Menu

Privacybeleid

Privacy Beleid Gebruik Website

Dit Privacy Beleid beschrijft het beleid dat wij hanteren voor iedereen die onze website: www.evolutionsports.nl bezoekt of gebruikt. Wij zijn er van bewust dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om u privacy te beschermen.

Om u volledig van onze werkwijze op de hoogte te stellen, laten we u op deze pagina weten:

  • Welke gegevens we verzamelen als u onze website of diensten gebruikt, 
  • Waarom we deze gegevens verzamelen en met wie het kan worden gedeeld,
  • Welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om het misbruik van uw gegevens te voorkomen,
  • Hoe u eventuele wijzigingen of onjuistheden in de door u verstrekte informatie kunt corrigeren.

Informatie verzamelen, gebruiken en delen

De website wwww.evolutionsports.nl staat onder beheer van Stichting Evolution Sports. De bedrijfs- en contactgegevens zijn te vinden in de footer van onze website.

Wij zijn de enige eigenaren van de verzamelde informatie op deze site. Alleen wij hebben toegang tot de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt via de webformulieren op onze site, per e-mail of andersoortig direct contact met u. We verkopen of verhuren deze informatie niet aan derden.

Wij zullen uw gegevens gebruiken om een reactie naar u te sturen, met betrekking tot de reden waarom u contact met ons heeft opgenomen. 

Wanneer u besluit een dienst van ons af te nemen, kunnen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken voor:

  1. het verwerken van aangevraagde proeflessen, -lidmaatschappen, -workshops, of deelname aan evenementen,
  2. het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het genoemde onder punt 1.,
  3. het (incidenteel) onder de aandacht brengen van onze bestaande en/of nieuwe diensten, of andere informatie waarvan Evolution Sports denkt dat die betrekking heeft op uw behoeften.

Wanneer het genoemde onder punt 3 niet gewenst is, dient u dit specifiek aan te geven via het e-mailadres : info@evolutionsports.nl.

Aanpassen persoonlijke gegevens en afmelden contact

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Evolution Sports kan in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een voorgeschreven manier door te geven. In sommige gevallen kan om bewijsvoering worden gevraagd.

Wanneer afname van onze diensten wordt beëindigt, vragen wij u aan te geven of u nog prijs stelt op toekomstige berichtgevingen van ons. Indien u hiervan afziet, zullen wij u op geen enkele manier meer benaderen. Om uw persoonlijke gegevens permanent uit onze bestanden te laten verwijderen, dient u dit specifiek aan te geven via het e-mailadres : info@evolutionsports.nl.

Veiligheid

We nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u gevoelige informatie verstrekt via de website, wordt dit in een beveiligde omgeving opgeslagen, zowel online als offline.

Overal waar we gevoelige informatie (zoals betaalgegevens) vragen, wordt deze informatie gecodeerd en op een veilige manier doorgegeven. U kunt dit controleren door te zoeken naar een gesloten slotje aan de onderkant van uw webbrowser, of te controleren dat er een ‘https’ indicatie aan het begin van het adres van de webpagina staat vermeld.

Terwijl er online encryptie wordt gebruikt om uw gevoelige informatie te beschermen, worden uw gegevens ook offline beschermd. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze administratieve vrijwilligers cq. trainers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben hiervoor een verklaring ondertekend. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een ​​specifieke taak uit te voeren, krijgen toegang tot uw persoonlijk informatie. De computers / servers waar  uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen, staan in een beveiligde omgeving.

Wijzigingen

Evolution Sports is gerechtigd de inhoud van dit Privacy Beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Versie augustus 2016

Deel deze pagina