Menu

Privacy wetgeving (AVG)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Evolution Sports (hierna: “Evolution Sports”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Evolution Sports, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Evolution Sports ­verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Evolution Sports, secretariaat: Vivian van Malsen, Bijlmerdreef 1469, 1103 SC te Amsterdam, KvK-nummer 34120573.
  Het secretariaat is bereikbaar via secretariaat@evolutionsports.nl of op telefoonnummer 0629302989.
 2. Welke gegevens verwerkt Evolution Sports en voor welk doel?
  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt?
  2.1 a) voor- en achternaam, geboortedatum,-/plaats en geslacht.
  b) adresgegevens eventueel postadres.
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).
  d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, zoals bijvoorbeeld Social Media accounts.
  2.2 Evolution Sports verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie.
  b) of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie.
  c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Evolution Sports.
  d) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, zoals lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
  2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Evolution Sports en je te informeren over de ontwikkelingen van Evolution Sports. Dit uitsluitend met jouw toestemming.
 3. E-mail berichtgeving (opt-out)
  Evolution Sports gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Evolution Sports toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 4. Bewaartermijnen
  Evolution Sports verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Evolution Sports passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Evolution Sports gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  6.1 Via het secretariaat van Evolution Sports kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens inzien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Evolution Sports zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren;
  6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat;
  6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Evolution Sports je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming;
  6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat: secretariaat@evolutionsports.nl.
 7. Wijzigingen
  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.
Deel deze pagina